Judith Baadsgaard
 

Særligt om sygdom

“Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved,
 men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår”

                                     (Kinesisk ordsprog)

 
Alvorlig eller livstruende sygdom som f.eks. kræft eller hjertesygdom, er de fleste af os uforberedte på. Vi lever i den vestlige kultur med forestillinger om at vi har kontrol over det liv vi lever nu, og i et vist mål også over det liv vi gerne vil leve i fremtiden.
Vi søger at leve fornuftigt og sundt, vi forsikrer os, vi støtter os til (natur-)videnskabens svar på de problemer vi får, vi lovgiver som samfund om sundhed, vi realiserer os selv i karriere, familie og fritid, og føler at vi har krav på og mulighed for at vælge at leve vores liv på måder som vi selv føler giver tilfredshed og succes.
 
Når alvorlig sygdom alligevel rammer os selv eller vores nærmeste, rystes og chokeres vi dybt. Har sygdommen livstruende dimensioner, vil mange uanset gode behandlingsmuligheder og god prognose blive konfronteret med angsten for at miste væsentligt livsindhold og relationer og i værste fald livet.
 
Krisereaktioner og langvarig psykisk, fysisk og social belastning kan udløses når man
  • får en alvorlig diagnose
  • trues af store forandringer i selvforståelse, hverdagsliv, roller og fremtidsforventninger
  • er blandt de nærmeste til et menneske ramt af alvorlig sygdom: ægtefælle, samlever, kæreste, barn, forældre, ven, kollega
  • skal konfrontere tab af livskvalitet eller tab af et elsket menneske
  • skal leve med konsekvenserne af en alvorlig sygdom
  • skal møde døden
Når livet trues eksistentielt, sætter mangeartede hjælpesystemer ind. De mere bevidste handleorienterede som f.eks. behandling, sygemelding, praktisk problemløsning, støtte, hjælp og opmuntring fra de nærmeste - og de mere ubevidste: "rykken sammen" i familien, overlevelsesvilje, aktivering af forskellige måder at mestre de nye situationer på, sindets arbejde med at rumme, fordøje og forstå nye perspektiver på livet på godt og ondt.
 
Uanset hvordan sygdommen udvikler sig, vil den for langt de fleste mennesker gribe ind i og være med til at bestemme hvordan de lever deres liv videre.
 
Det kinesiske tegn for krise betyder både: fare og mulighed og mødet med alvorlig sygdom rummer farer og truer både de der har sygdommen og de nærmeste på samhørigheden, kærligheden, eksistensen, livet. Sygdommen ryster det selvfølgelige, velkontrollerede liv vi mente at leve i, dybt.
 
Rystelserne kan efterhånden som vi finder fodfæste igen dog også blive anledningen til større vågenhed og opmærksomhed i hverdagen, - og uanset hvilken vej sygdommen tvinger os eller vores nærmeste, kan den på trods af og samtidig med smerten og tabene vi går igennem, også – og måske uventet - give os mulighed for at opleve forandringer, som bliver meningsfulde for os. Det kan være ændringer i perspektivet på hvad der er vigtigt i livet, mulighed for omprioriteringer, for nye valg, for øget intensitet i det nære og for fornyende og berigende (gen-)etablering af kontakt med ressourcer i det ydre liv og i det indre liv.
Judith Baadsgaard | Otte Ruds Gade 16, 8200 Århus N.  | Tlf.: 2984 6225 | judith@gerdbaadsgaard.dk