Judith Baadsgaard
 

Nyttige praktiske oplysninger

Sygesikringen yder tilskud til op til 12 konsultationer med lægehenvisning. Hvis din henvisning sker på baggrund af depression eller angst er der mulighed for at søge om yderligere 12 konsultationer, hvis vi sammen vurderer at du har behov for det.
 
Besked til lægen
Jeg skal give Region Midtjylland og din egen læge besked, når vi starter samtaleforløbet, og jeg skal sende din læge et kort afslutningsbrev, når vi slutter forløbet.
 
Skifte psykolog
Hvis du ønsker det kan du skifte psykolog undervejs.
 
Pause i forløbet
Der kan holdes pause i op til 12 måneder fra den seneste konsultation. Hvis denne tidsramme overskrides anses behandlingsforløbet automatisk for afsluttet.
 
Tidsrammen for konsultationen
Med henvisning har hver konsultation en varighed på 45-50 minutter. Uden henvisning er varigheden 55-60 minutter.
 
Egenbetaling
Egenandelen af honoraret betales kontant eller via netbank efter hver konsultation. Sygesikringen Danmark yder tilskud til sygesikringsklienter og jeg kan indberette elektronisk hvis du er interesseret i det.

Afbud til en konsultation bedes meddelt pr. telefon (2984 6225) senest kl. 16 dagen før aftalen.
 
Du kan lægge besked på min telefonsvarer, men du kan ikke regne med at jeg tjekker min mail efter arbejdstid.
 
Udeblivelse
Hvis du udebliver eller melder afbud senere end kl. 16 dagen før udløser det fuld egenbetaling. Ved sygesikringsklienter udløses regionsandelen ikke ved ude-blivelse og det betyder at der ikke går en gang fra det samlede antal samtaler. Ved 2. og evt. efterfølgende udeblivelser betaler sygesikringsklienter 2 x egenandelen.

Vær opmærksom på at nogle (sundheds-)forsikringer ikke betaler for udeblivelser eller for sent afbud. Det må du så selv gøre.
 
Tavshedspligt
Jeg har tavshedspligt og jeg skal iflg. psykologloven føre journal. Jeg videregiver ingen oplysninger uden dit samtykke.
Judith Baadsgaard | Otte Ruds Gade 16, 8200 Århus N.  | Tlf.: 2984 6225 | judith@gerdbaadsgaard.dk