Judith Baadsgaard
 

Familiesamtaler

Når en eller flere i en familie får vanskeligheder eller rammes af alvorlige kriser eller sygdom berøres alle i familien, men på forskellig vis. Skyld, skam, vrede, stress, konflikter, hjælpeløshed, misforstået hensyn, tavshed, trivselsproblemer uden for hjemmet – listen kan blive lang. 

At få hjælp til at være ved vanskelighederne – sammen - kan sætte processer i gang i en familie som skaber positiv forandring.  Ofte har familier flere indre og ydre ressourcer at trække på end de forestiller sig.  

Jeg vil som udgangspunkt i en familiesamtale interviewe hver enkelt familiemedlem, mens de andre lytter på. Alle får derved mulighed for indblik i de andres tanker og følelser, som ellers kan have svært ved at få plads. At lytte til hinanden, at støtte hinanden i at ændre f.eks. negative mønstre og forventninger, at dele smerte og glæde kan føre til nye oplevelser af nærhed, kontakt og forståelse – og til nye, livgivende handlemuligheder.
 
 
Judith Baadsgaard | Otte Ruds Gade 16, 8200 Århus N.  | Tlf.: 2984 6225 | judith@gerdbaadsgaard.dk