Judith Baadsgaard
 

 

 

psykolog Judith Baadsgaard 

OBS!

Pr. 31.3.2020 har jeg opsagt min overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at du fra den 1.4.20  ikke længere kan få tilskud til behandling med lægehenvisning hos mig - læs mere 

At få problemer er almindeligt
At arbejde med dem er nødvendigt
At søge hjælp kan være relevant

 
Mennesker forandrer og udvikler sig hele livet i samspil med deres indre, deres relationer til andre mennesker og den ydre verden. Forandringer sker som en livslang og naturlig proces, som drives frem af vores forskellige aldersperioder og begivenheder i vores liv. Nødvendigheden af at tilpasse sig stadigt nye livsomstændigheder er et grundvilkår for mennesker.
Og dog slipper vi ikke gerne vores vante forestillinger, tanker og handlemønstre!
 
Psykiske og sociale vanskeligheder, sygdom, dårlig trivsel, længsel efter forandring kan imidlertid være signaler om at tiden er moden. Når det ikke lykkes ved egen, familiens eller venners hjælp at komme videre kan det være relevant at søge hjælp hos en psykolog, som kan tilbyde indsigt, metoder og guidning på vejen ind i og gennem problemerne. Dermed øges muligheden for positiv og meningsfuld forandring.
 

”HÅB er visheden om at noget giver mening
  - uanset hvordan det går”

(Vaslac Havel)

 

Judith Baadsgaard | Otte Ruds Gade 16, 8200 Århus N.  | Tlf.: 2984 6225 | judith@gerdbaadsgaard.dk